Zumbul ekledi

İki çeşme yan yana
su içtim kana kana
hey çocuk söyle anana
olsun bana bir kaynana