esmer hayat ekledi

kaynana kaynana
acıyorum sana
kaynana değil
dört baçaklı dana