manisitesi.com ekledi

Harmandan yığın yığın,
Güneş dostu fındığın,
Çalışır çoluk çocuk,
Sesi ninni tırmığın.