iremm ekledi

bahçelerde börülce
oynar gelin görümce
oynasınlar bakalım
bir araya gelince..