ibrahim öztürk ekledi

Hisar tepeye bakar
Arasından çay akar
Akharım'ın kızları
Yaman bakar can yakar