küpranur ekledi

ali derler adına
hergün gider oduna
söyle komşu oğluna
doğru gitsin yoluna