irem ekledi

aştı aştı geliyor
trabzon otobüsü
beni yardan ayıran
beşikdüzü minibüsü