Dualı Maniler

Yunuslar dizi dizi
Aşar Karadenizi
Yalvarıyrum Mevlama da
Ayırma ikimizi
yunuslar dizi dizi
geçiyor akdenizi
yalvarıyorum mevlama
ayırma ikimizi

Her Yöreden Türk Manilerinin En Güzel Örnekleri, Türkçe Maniler Arşivi manisitesi.com