İmalı Maniler

Zülfü kestim tarama
Bağrı açtım arama
Bana bir name gönder
Fitil edem yarama

Her Yöreden Türk Manilerinin En Güzel Örnekleri, Türkçe Maniler Arşivi manisitesi.com