elif dağ ekledi

Dur trenci bineyim,
On liram var vereyim,
Çok sevdiğim elifi,
Bir kez olsun göreyim.