nur ekenel ekledi

deniz tuzsus olurmu
balık pulsus olurmu
bu iriş ailesi
beyzasız olurmu