isimsiz ekledi

çağırın anam gelsin
derdime yanan gelsin
yüzden yananı nedim
ciğerden yanan gelsin...