hilal dönmez ekledi

köprü altında diken
yaktın beni gül iken
Allahta seni yaksın
üç günlük gelin iken