Burak Efe Kayalı ekledi

GidiyomGidemiyom
Al Yeşil Giyemiyom
Seni Candan Seviyom
Yüzüne Diemiyom