uğur kaya ekledi

akşam oldu üşiyi
tavuklar ötüşiyi
kız daha evlenmedin
yüzlerin burişiyi