EYLÜL ekledi

Koca kapılar açıldı
portakallar şaçıldı
gelin damadı görünce
keçileri kaçırdı