Bilal & Şuayb ekledi

Elmanın İrisine
Ben Yandım Birisine
Beni Çoban Tutsunlar
Kızların Sürüsüne