GİRETLEE ekledi

Gittik Anteplilere
Selam Etti Bizlere
Antepte Güzel Çok İmiş
Bakamadık Yüzlere.