Emre Demirtaş ekledi

Kaleden indirdiler
Kır ata bindirdiler
Üç günlük güveyken
Yemen'e gönderdiler