Hüseyin Bera Bulut ekledi

Bizim köyün kızları
Sürmelidir gözleri
Ben onlara bakarken
Kaçırdım öküzleri