süleyman arif ekledi

dam üstünde portakal
gitme asker burda kal
albayından izin aldım
gel teskerini burdan al