PELİN ekledi

Geliyor atlılar
Boynu kıravatlılar
Sermin'imi çaldılar
Maymun suratlılar