Editör ekledi

Gözleri patlak gelin ,
Çenesi hırtlak gelin
Seni mezar kaçkını,
Suratsız hortlak gelin