Editör ekledi

Altın kalbur derindir
Suları çok serindir
Bu Ahlatın kızları
Bağ evinde gelindir