Editör ekledi

Havuz başı mermeri
Men almanam berberi
Tıraş eder kelleri
Pis pis kokar elleri