Editör ekledi

İlan aktı kamışa
Su verin susamışa
Mevlam sabırlar versin
Yarından ayrılmışa