Editör ekledi

Aynaya bakamadım,
Tokamı takamadım,
Küçükken gelin oldum,
Kocama bakamadım.