Periliçe ekledi

Eceb şalım güllüdür
Ortası bülbüllüdür
Gardaş adaşlın gördüm
Ecep şirin dillidir