Ayla ekledi

Şekerleri doldur tasa,
Koy içine basa basa,
Bugün bayram geliyor,
Ne gam kalır ne tasa.