Mihriye ekledi

Deniz suyu serindir
Damla gibi derindir
Bir tek hurma da olsa
Bir mümini sevindir