Emre ekledi

Tepsiler dizi dizi
Dâvete bekle bizi
Adresi iyi yaz ki
Kolayca bulam siz