Emre ekledi

On bir diye sevinme
Teravihten erinme
İbadetler şükürdür
Bunu bil ki öğünme