Armi ekledi

Mavi şal kadem ola
Etrafın badem ola
Evlendiğin kayırmam
Vardığın adam ola