Sadrican ekledi

Gemi gelir enginden
Kürekleri kendinden
Şu zamane kızları
Pek hoşlanır zenginden