Özlem Gürocak ekledi

Şimşeyin çakaşına,
Yüreyimin bakışına,
Dünyayı feda ederim,
Özlemin bir bakışına.