Armağan ekledi

Dinle Hakkın kudretini
Kullarına nimetini
Müminlere vadeyledi
Mevla sekiz cennetini