Armağan ekledi

Koyun sürdüm yamaca
Dolan gel dolamaca
Ben bir kızı kandırdım
Bir kaşık bulamaca