Armim ekledi

Bahçelerde al kabak
Dökülür tabak tabak
Kız oğlanı görünce
Seğirdir başı kabak