Cemile Fırat ekledi

Görümcedir eder dırdır
Elinden düşmez gırgır
Fazla takılma bana
Ederim adamı cırcır