Ramazan ekledi

İşler hayra alamet,
Diliyorum selâmet!
Teşekkürü unutma!
Davetçiye selâm et!