Serdar ekledi

Akşama hazır dolma,
Hoca, hayale dalma!
Camiye vaktinde git!
Herkesten geri kalma!