Serdar ekledi

Günahtan kaç her demde!
Namazını kıl, hem de!
Hoca, orucunu tut!
Azap var Cehennemde.