Serdar ekledi

Rab’dır ağrı dindiren,
Bu ayları döndüren,
Büyük sevab kazanır,
Yetimi sevindiren.