Serdar ekledi

Yakala gelen avı,
Sahura çekme kaygı!
Akşamdan pişirildi,
Hazır temcit pilavı.