Armişim ekledi

Kargalar alaylandı
Sahanlar kalaylandı
A benim nazlı yarim
Evlenmek kolaylandı