Sadrican ekledi

Sıcak su içmek olmaz
Demiri biçmek olmaz
Ah o nazlı kardeşten
Ayrılıp geçmek olmaz