manisitesi.com ekledi

Yar gelmiş erik ister
Saçların örük ister
Kendi minare boylu
Benden gölgelik ister.