sude ekledi

soba başında minder
altını üstünü dönder
koca götlü kaynana
beni köyüme gönder