MUHAMMED KONULGA ekledi

Limonda limon portakal
Gitmede bu gün bizde kal
Ne ekşi ne tatlı ortada kal
Yanakları olmuş kırmızı al