nasılım ekledi

ben gittim pazara
geldim nazara
nazarı çözemesseler
gittim mezara